Lucius Blackwater
(Guildmaster of the Thieves Guild)

Stadens sluge guildmaster of the thiefs. Han styr guilden med en järnhand och litar inte på någon. Lucius gör allt för egen vinning, och till viss del för guilden. Lucius ser till att guilden bistår när man behöver en lösning på problem som inte går att lösa den ”lagliga” vägen, men det kostar.